Det har givet mig håb. Samtidig har det givet mig en ny følelse af forbundethed med min mand


Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede psykoterapi som kunne have afholdt dig fra at købe terapi ved mig?

Hende: Om både min mand og jeg ville synes, at du var et godt match for os.
Ham: Da vi har prøvet terapi før var jeg skeptisk, både i forhold til terapeuten og min partners engagement ....

Hvordan var det, før du købte terapisessionerne ved mig?

Hende: Jeg følte mig fastlåst i mit liv, mine handlemåder. Var ked af det og kunne ikke se lys for enden af tunnellen.
Ham: Min partner var ikke interesseret i vores forhold og mig .

Hvad er den største forandring som terapisessionerne har givet dig?

Hende: Håb og tro på, at det hele bliver bedre. Bedre kommunikation i vores parforhold.
Ham: Indsigt i hvad min partner har problemer med , og klarhed for mig om hvor jeg kan hjælpe til uden at lave om på mig.

Hvilken ene ting, synes du, har været allermest fantastisk ved terapien?

Hende: At min mand har vist mig følelser, han ellers havde holdt for sig selv. Det har gjort, at jeg får mere tillid til ham og til at han vil mig.
Ham: Der findes terapeuter som kan "please" /læse og forklare handlemønstre uden at parterne føler sig forkerte.

Hvad har terapien givet dig helt konkret ?

Hende: Et rum hvor vi kunne snakke på en god måde og med Anne som bisidder for os begge.
Ham: Jeg er blevet bedre til at lytte til min partner .

Hvad har det givet dig personligt?

Hende: Det har givet mig håb. Samtidig har det givet mig en ny følelse af forbundethed med min mand, når vi sammen lærer om de underliggende følelser der dukker op som vrede.
Ham: Focus på hvad det er min partner ser som vigtigt i vores forhold .

Til hvem vil du anbefale psykoterapi? Og hvorfor?

Hende: ALLE. Det giver et indblik i hvad der er på spil og det hiver fokus hjem til mig selv.
Ham: Dem som har behov , fastlåste par som ellers var på vej i feks. skilsmisse ...

Anonymt par

Udtalelser fra Par

Leder du efter en tid?