Vi stod over for at skulle flytte sammen med respektive børn inden for overskuelig tid

Hvilke indvendinger/forbehold havde du før du startede i forløbet hos mig?

Ham Har vi mon egentlig brug for terapi? Vi er jo ret godt kørende – og det koster. Kan jeg abstrahere fra/acceptere den friske tone? Er det ikke det modsatte af seriøsitet og dygtighed – for en psykolog?
Hende Er Anne som psykolog tilstrækkelig kompetent til, at jeg ikke kan løbe om hjørner med hende? Fatter hun mig – er jeg tryg? Tør hun være handlingsanvisende? Har Casper også god kemi med hende? Er hun vågen på alle niveauer? (Pyhh, jeg er en krævende type 😉 Meget fik jeg afklaret ved at lytte til podcast med dig.)

Hvilke udfordringer havde du/I før I startede i forløbet hos mig?

Ham Vi/jeg var utålmodige ift. at skabe "kernefamilien" ud af det sammenbragte roderi. Alle skulle være glade – nu! Så hvordan faciliterer vi den rette udvikling? Og sikkert flere andre – som damen siger⬇️ – men det var, hvad jeg så som udfordringer, som kunne være relevante at tale med dig om.
Hende Vi stod over for at skulle flytte sammen med respektive børn inden for overskuelig tid. Det var mest forebyggende – men vi var klar over, at vi har modsatrettede tilknytningsmønstre/ personlighedsprofiler /familiekultur / kommunikationsstile – og den slags. Det har vi bøvlet med – og der vurderede jeg, at en neutral tredjepart og et fælles refleksionsrum ville være frugtbart og en god ventil i vores nye enhed.

Hvad er den største forandring som terapisessionerne har givet dig? 

Ham En større bevidsthed om og opmærksomhed på vores begges grundsår og den rolle, de spiller i vores dynamik. Og endnu mere ærlighed. Det er et meget ærligt rum hos dig. Og den ærlighed har vi sådan set også derhjemme, men den kommer mere frem i sessionerne.
Hende En (endnu) dybere intimitet og turden stå ved – og mødes åbent i – vores respektive grundsår og sårbarheder i insane honesty

Hvad har terapien givet dig helt konkret?

Ham Et dejligt og effektivt refleksionsrum. Som ovenfor – en større bevidsthed om, hvad der er på spil. Et fælles sprog – ord og sætninger, som vi begge trygt kan bruge til at "kalde" situationen. Til at fortælle hinanden, hvad der lige nu er på spil.
Hende Større forståelse af vores dynamik som par og sammensat enhed, en højere grad af fælles sprog og værktøjskasse, et stærkt refleksionsrum og ventil for svære situationer

Hvad har det givet dig personligt?

Ham En bekræftelse af, at jeg er ok, som jeg er. At mine tanker og følelser er valide og vigtige. Og at min hustru ser det. At hun ser mig. Mere end jeg kunne forestille mig. Og en bekræftelse af, at vi er gode (i hvert fald ok) til det her sammenbragte halløj.
Hende Tryghed og større ro om vores sammensatte enhed, en dybere relation til min mand 

Til hvem vil du anbefale et forløb og hvorfor? 

Ham Alle sammenbragte familier. Men i virkeligheden alle par. Der findes ingen relationer, som ikke har gavn af at få et sådant refleksionsrum og af at blive bevidste om hinandens sandheder og de indbyrdes dynamikker. Det handler ikke kun om de sammenbragte børn – vi taler lige så meget om de voksnes relation. 

Hende Alle! Ej, altså alle par, sammensatte familier og andre ”relationsramte”, der er villige til at arbejde ægte med sig selv – inklusive alt det ”grimme” og ”skamfulde”, som bare skal ud i lyset, forstås og elskes

 

Andet: Hurra for Anne! Du er så god, prof og empatisk. Elsker, at du arbejder med hele dit væsen og formår det fulde register fra nænsom til brutal – i de fuldstændigt korrekte doser.

Det er skidegodt, og jeg glæder mig hver gang. Konkret og handlingsanvisende i modsætning til mine tidligere erfaringer. Og ift. min indledende skepsis – ikke alene kan jeg acceptere den friske tone – jeg nyder den også😊  


Sammenbragt par L & C

Udtalelser fra Par

Leder du efter en tid?